REFERENCE

Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Nevcehle, realizace 2013

Obnova místních komunikací, veřejného osvětlení, výstavba chodníků v obci Nevcehle.