REFERENCE

Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká – Schaditz po komunikaci II/152, realizace 2012

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.