REFERENCE

Úprava křižovatky u tří věžiček silnice I/38, III/3525 a MK osazení SSZ, realizace 2014

Doplnění stávající křižovatky „U Tří věžiček“ světelnou signalizací včetně doplnění jednostranného chodníku a přechodu pro chodce.