REFERENCE

Udržitelný rozvoj obce Ostašov – Komunikace a zpevněné plochy, realizace 2012

Realizace nových chodníků, místních komunikací a parkovacích stání. Byly zřízeny i nové autobusové zastávky a plochy pro koje na tříděný odpad.