REFERENCE

Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči – Borovině, realizace 2018

Rekonstrukce komunikace a chodníků, provedení nového VO.V rámci stavby bude provedena výměna aktivní zóny. Předpokládané náklady stavby 2,9 mil. Kč.