REFERENCE

SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1.NP Polenská, realizace 2016

Kompletní rekonstrukce části budovy školy v Jihlavě.