REFERENCE

Silnice R48 Rybí – MÚK Rychaltice, realizace 2007

Investor: ŘSD ČR správa Ostrava
Termín: červen 2006
Projekční stupeň: DÚR
Orientační náklady stavby: 2 280,0 mil. Kč

Cílem projektu je návrh rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako nedělený čtyřpruh v kategorii S15/100(S16,5/100), na rychlostní komunikaci směrově rozdělenou v kategorii R25,5/120.

Předmětný úsek začíná za Novým Jičínem (za křižovatkou se silnicí II/482) a končí před MÚK v Rychalticích. Součástí stavby nebude úsek v místě výhledové MÚK Příbor – západ, která bude součástí stavby obchvatu Příbora. Celková délka úseku Rybí – MÚK Rychaltice je 12,975 km.

Řešený úsek bude součástí rychlostní komunikace R48 Bělotín – Český Těšín (součást mezinárodního tahu E462), kde již některé úseky jsou realizovány nebo se připravují k výstavbě.
Převedením silnice do sítě rychlostních komunikací se stane několik MÚK nevyhovujícími z hlediska vzdálenosti mezi jednotlivými MÚK. Bude zrušena stávající MÚK Libhošť, Borovec, Příbor – Sever a Hájov. V místě stávající MÚK Příbor – Východ je navržena nová MÚK typu kosodélné křižovatky s dopravním napojením silnice R48 na doprovodnou silnici III.třídy s rampami ve směru na Český Těšín.

V rámci stavby se provedou rekonstrukce stávajících a výstavby nových komunikací v kategorii S7,5/50(40), po nichž bude vedena obsluha území. Součástí stavby je dále 21 mostních objektů, 10 objektů opěrných a zárubních zdí, protihluková opatření, systém SOS a přeložky inženýrských sítí.