REFERENCE

Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava – II. etapa,realizace 2017 až 2018

Přístavba stávajícího objektu Stacionáře,provedení nového hřiště vč. výměny povrchu hřiště.Předpokládané náklady stavby 5 mil. Kč.