REFERENCE

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ulice Jarní, realizace 2015

Nové parkoviště, chodníky a odpočinkové zóny včetně dětského koutku mezi bytovými domy 2 až 16 v ulici Jarní. Součástí je odvodnění nových zpevněných ploch a veřejné osvětlení. Náklady stavby 3,4 mil. Kč.