REFERENCE

Rekonstrukce povrchu komunikací, odvodnění, kontejnerové stání, Jihlava-Vysoká (I.etapa), realizace 2008