REFERENCE

Rekonstrukce komunikace 5. května, Jihlava, SO 01 jednotná kanalizace, realizace 2013 až 2014

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 5. května v Jihlavě. Práce byly prováděny v hloubce větší než 5m.