REFERENCE

Rekonstrukce kanalizace – II. etapa, 1. část, Jihlava – Hruškové dvory, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.