REFERENCE

Poldr Opatov, realizace 2017

Stavba na východním okraji obce Opatov v nezastavěné části je určena k akumulaci povrchové vody a k jejímu bezpečnému převedení. Náklady stavby 2,6 mil. Kč.