REFERENCE

Oprava opěrné zdi v ulici Křižíkova, Jihlava, realizace 2016

Oprava stávající opěrné zdi. Byla zhotovena nová monolitická ŽB zeď založená pomocí mikropilot. V rámci stavby byla rekonstruována i přilehlá místní komunikace a osazena nová lávka pro pěší. Náklady stavby 4,6 mil. Kč.