REFERENCE

Oprava mostu Na Hlinikách, realizace 2015, 2016

Kombinace novostavby mostu, přičemž starý most zůstal zachován. Novou nosnou konstrukci mostu tvoří flexibilní ocelová roura z vlnitého plechu eliptického průřezu, tzv. tubosider. Je vložen do stávajícího mostního profilu spolu s výplní vzniklého prostoru mezi mosty injektážní směsí. Byla provedena také oprava stávající komunikace nad mostem v délce 35 m. Náklady stavby 7,9 mil. Kč.