REFERENCE

Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava, realizace 2018

Oprava komunikace a chodníků, provedení nových parkovacích stání a vjezdů. Bude provedena sanace podloží a pláně vozovky.Předpokládané náklady stavby 2,5 mil. Kč.