PROFIL

Vysplan s.r.o. je společnost založena v roce 2007 jako inženýrská organizace specializující se na výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi u staveb pozemního, dopravního a vodohospodářského charakteru. Společnost je rovněž projekční kanceláří specializující se výhradně na projektování dopravních staveb vč. zajištění inženýrské činnosti pro získání územních rozhodnutí či stavebních povolení. Naší zaměstnanci disponují autorizacemi jak inženýrskými, tak technickými v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a vodohospodářské stavby. Svým klientům nabízíme služby odborníků, kteří dokáží svou odborností, přístupem a zkušenostmi zajistit, aby veškeré smluvní činnosti proběhly řádně, včas a ve výborné kvalitě.   

Vysplan s.r.o. je společnost založena v roce 2007 jako inženýrská organizace specializující se na výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi u staveb pozemního, dopravního a vodohospodářského charakteru. Společnost je rovněž projekční kanceláří specializující se výhradně na projektování dopravních staveb vč. zajištění inženýrské činnosti pro získání územních rozhodnutí či stavebních povolení. Naší zaměstnanci disponují autorizacemi jak inženýrskými, tak technickými v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, pozemní stavby a vodohospodářské stavby. Svým klientům nabízíme služby odborníků, kteří dokáží svou odborností, přístupem a zkušenostmi zajistit, aby veškeré smluvní činnosti proběhly řádně, včas a ve výborné kvalitě.