REFERENCE

Nová Ves vodojem a vodovodní přivaděč , realizace 2017 – 2018

Novostavba vodovodního přivaděče a vodojemu v katastru Obce Nová Ves, okres Třebíč.Předpokládané náklady stavby 4,9 mil. Kč.