REFERENCE

Napojení areálu Litobalu na silnici III/4118, realizace 2015 – 2016

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro vybudování samostatného vjezdu ze silnice III/4118 k výrobní hale společnosti Litobal.