REFERENCE

Nákladové rampy a přístřešek v areálu Automotive Lighting, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.