REFERENCE

Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši, realizace 2009