REFERENCE

Místní komunikace I – U Potoka, Opatov, realizace 2014

Rekonstrukce stávající místní komunikace včetně mostku. Náklady stavby 1,2 mil. Kč.