REFERENCE

Lávka pro pěší z u. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči, realizace 2011

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudace stavby.