REFERENCE

Lávka pro pěší z u. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.