REFERENCE

Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna, Jihlava, realizace 2014 až 2015

Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna, Jihlava. Jedná se o úpravu zastávek na ulici S.K.Neumanna, odvodnění komunikace, sanaci vozovky, výstavbu nových chodníků. V rámci stavby dojde k výstavbě části nové komunikace Buková včetně novostavby okružní křižovatky. Náklady stavby 23,6 mil. Kč.