REFERENCE

Kanalizace a ČOV Puklice, realizace 2014 až 2015

Novostavba splaškové kanalizace o celkové délce 9032m a mechanicko-biologické ČOV pro obce Puklice a Studénky. Součástí výstavby byla i oprava povrchu krajských a místních komunikací. Náklady stavby 89,4 mil. Kč.