REFERENCE

III13035-2 Hořice – most ev. č. 13035-2, realizace 2012 až 2013

Předmětem inž. činnosti bylo zajištění aktualizace dokladové části vyjádření účastníků a dotčených orgánů k projektové dokumentaci III/13035 – Hořice Most ev.č. 13035-2 vypracované ve stupni PDPS firmou CSW projekt CZ s.r.o.