REFERENCE

III/3853 Dolní Rožínka – Strážek, realizace 2017

Rekonstrukce stávající komunikace v šířce 6,00 m. Vozovka je rekonstruována formou recyklace za studena na místě a položením nové ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu a doplněna o nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Součástí je rekonstrukce propustků, pročištění příkopů. Náklady stavby 25,3 mil. Kč.