REFERENCE

III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1, realizace 2018

Rekonstrukce stávajícího mostu. Nový most byl zhotoven jako železobetonový monolitický rám se zavěšenými křídly založený na mikropilotách. Předpokládané náklady stavby 4,3 mil. Kč.