REFERENCE

III/36049 Mostiště – most ev.č. 36049 – 1

Jedná se o směrovou úpravu úseku komunikace III/36049 v délce 188,933m s demolicí a vybudováním nového mostu. Projekt řeší dopravní závadu – vozovka na mostě je v nedostatečné šířce, neumožňující míjení protijedoucích vozidel. Přes most nevede chodník pro pěší a směrové poměry v místě stávajícího křížení s tokem jsou nevyhovující.