REFERENCE

III/3534 Zhoř – propustek, realizace 2010

Stávající propustek nasilnici III/3534 byl v technicky nevyhovujícím stavu, kanalizační trouby DN1000 při větších dešťových zatíženích nevyhovují, chybí zde také na straně výtoku zábradlí. Rekonstrukcí propustku tak došlo ke zvýšení plynulosti toku.

Rekonstrukce propustku na základě hydrotechnického posudku a souvislosti se zpracováním studie posouzení přilehlého povodí.