REFERENCE

III/3518 Kamenice u Jihlavy – havárie opěrné zdi, realizace 2011

Cílem projektu bylo vyřešit dopravní závadu na komunikaci III/3518 v Kamenici u Jihlavy, kde docházelo k sesuvu zeminy u stávající komunikace.