REFERENCE

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 7. stavba, realizace 2012

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí na komunikaci II/602 od křižovatky se silnicí II/354 směr Netín u obce Stránecká Zhoř až křižovatku se silnicí II/351 směr Kamenice u obce Řehořov o celkové délce 14,210 km.