REFERENCE

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – 1. úsek, realizace 2014 až 2015

Jednostranné rozšíření komunikace II/602 mezi obcí Jabloňov a Velkým Meziříčím o délce 3,9 km a okružní křižovatka na východním okraji města Velké Meziříčí sil. II/602 se silnicí III/03719. Náklady stavby 100 mil.