REFERENCE

II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.