REFERENCE

II/411 Moravské Budějovice- hranice kraje, opěrná zeď, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.