REFERENCE

II/411 Dešov – most ev.č. 411-004, realizace 2013

Demolice a nová stavba mostu na silnici II/411 přes řeku Želetavku v extravilánu obcí Dešov a Vysočany. Stavba je umístěna na rozhraní kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Hranice krajů probíhá pod mostem přibližně uprostřed koryta přemosťované řeky Želetavky. Poloha nového mostního objektu je navržena na místě stávajícího mostu, jenž bude kompletně odstraněn. Most je navržen jako jednopólový o rozpětí 21,0 m s deskovou dodatečně předpjatou nosnou konstrukcí konstantního průřezu výšky 0,90 m se zeštíhlením směrem k okrajům desky. Nosná konstrukce je uložena pomocí ložisek na železobetonovou spodní stavbu klasického tvaru. Most je založen hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Mostní svršek tvoří konstrukce vozovky převáděné komunikace a železobetonové římsy.