REFERENCE

II/409 Křeč -opěrná zeď, realizace 2011

Náprava havarijního stavu. Odstranění a následně postavení opěrné zdi a přilehlé vozovky v obci Křeč.