REFERENCE

II/409 Křeč -opěrná zeď, realizace 2011

Místo stávající nevyhovující kamenné opěrné zdi byla vybudována nová monolitická opěrná zeď s nadezdívkou.
Navazující svah byl nahrazen gabionovou zdí.
Byla provedena rekonstrukce přiléhající komunikace.