REFERENCE

II/406 Telč-hranice kraje, realizace 2016 až 2017

Zajištění pravomocného stavebního povolení.