REFERENCE

II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002, realizace 2017 až 2018

Oprava vozovky, obnova odvodnění, výměna svodidel, rekonstrukce mostu. Předpokládané náklady stavby 24 mil. Kč.