REFERENCE

II/405 Příseka – obchvat, realizace 2014 až 2015

Přeložka komunikace II/405 o délce 3,061 km. V rámci stavby došlo k přeložkám sítí a stavbě dvou mostů. Náklady stavby 167 mil.