REFERENCE

II/405 Jihlava – most ev. č. 405 – 001, realizace 2017

Celková rekonstrukce mostu na komunikaci II/405 na vjezdu do města Jihlavy směrem od Třebíče v části města zvané „Pančava“. Předpokládané náklady stavby 7,7 mil.