REFERENCE

II/404, III/4045 Komárovice – křiž. III/4045, realizace 2013

Úprava stávající nepřehledné křižovatky. V rámci stavby došlo k výškovému snížení křižovatky a vybudování odbočovacích pruhů.