REFERENCE

II/403 Nevcehle – průtah, realizace 2013

Úprava nevhodného a nebezpečného směrového vedení silnice II/403 v intravilánu obce Nevcehle. Výstavba nového zastávkového pruhu a sanace vozovky. Celková délka řešeného úseku silnice II/403 činila 746,50m.