REFERENCE

II/402 Třešť – křiž. s I/38, realizace 2010

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci.