REFERENCE

II/392 Velké Meziříčí – Tasov, realizace 2016 – 2017

Rekonstrukce stávající komunikace II/392 o délce 6,9 km formou sanace a recyklace, obnova propustků, stávajícího bezpečnostního zařízení, odvodňovacího zařízení. Náklady stavby 26,4 mil. Kč.