REFERENCE

II/361 Příštpo – most ev.č. 361-003, 004, realizace 2013

Rekonstrukce dvou mostních objektů. Tímto byla vyvolána nutnost úprav přilehlých úseků převáděné komunikace, návrhu opěrných zdí a přeložky kanalizace. Most ev.č. 361-003 převádí silnici II/361 přes řeku Rokytnou, která tvoří hranici mezi intravilánem a extravilánem. Most ev.č. 361-004 převádí silnici II/361 přes mlýnský náhon. Most se nacházív extravilánu. Mosty jsou železobetonové, plnostěnné, rámové, o 1 poli, nepřesypané, otevřeně uspořádané. Celková délka opěrné zdi je 260m.