REFERENCE

II/360 ul. Rafaelova – Pocoucov, realizace 2014 až 2015

Přeložka komunikace mezi městem Třebíč a obcí Pocoucov o délce 1,880 km.Náklady stavby 130 mil.