REFERENCE

II / 360 ul. Rafaelova – Pocoucov, realizace 2007 až 2010

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení.